V pondělí 14.9.  třídy 4.A, 3.B., 5.B a 3. A  navštívily kostel v rámci výstavy úrody ovoce a zeleniny, polních plodin a plodů zahrady (Poděkování za dary – Dožínky) – tradiční i netradiční. Prostory kostela byly velmi krásně vyzdobené.

Paní Marta Ryzí všem dětem ukázala, co se pěstuje na poli, popsala jednotlivé druhy obilí, z nichž byl na kazatelně krásně vytvořený věnec, a připomněla výrobky z obilí, ukázala nepřeberné množství ovoce a zeleniny, vysvětlila jedinečnost brambory, ukázala gigant kedlubnu, všechny druhy cibule, ořechy….. a také jedinečný dýňopatizon, který vyrostl na její zahrádce. Všichni žáci se také seznámili s tím, jak se dříve pracovalo na poli, jaké stroje se používaly a jak to byla velmi náročná práce. Paní Ryzí také řekla žákům, k čemu všemu slouží kostel a popsala jednotlivé části oltáře a historický význam kostela. Děti povídání paní Ryzí se zaujetím poslouchaly a za odměnu dostaly na ochutnávkou sušené hrušky.

Velké poděkování za vyčerpávající informace patří zejména paní Ryzí, která dětem předala osobité zkušenosti, spoustu rad, věnovala svůj čas a děti s ní mohly strávit velmi příjemné chvíle právě v prostředí kostela. Děkujeme vedení Farnosti Lysice za umožnění vstupu do kostela.

Za kolektiv 1. stupně Z. Koláčková

Fotky z akce