Ve středu 2. září a ve čtvrtek 3. září se konala pro žáky 9. ročníku beseda s názvem Budoucí uplatnění aneb Jak se neztratit na trhu práce.

Tentokrát deváťáci kvůli hygienickým opatřením nejeli na exkurzi na Úřad práce do Blanska, ale pracovníci z Informačního a poradenského střediska ÚP Blansko uspořádali besedu přímo ve škole.

Žáci byli seznámeni s činností úřadu práce a se službami pro občany. Dozvěděli se, o jaké profese je na trhu práce zájem, jak je důležité absolvovat alespoň střední školu, jak si ji vybrat, jakými kritérii se při výběru řídit… Během aktivit si uvědomovali své schopnosti a dovednosti, vypracovávali dotazníky, hovořili o nejrůznějších povoláních. Byla jim doporučena návštěva středních škol v dny otevřených dveří. Cílem besedy bylo uvědomit si, co všechno by měli zvážit, než si vyberou obor na střední škole. Doufáme, že deváťáky beseda podnítila k přemýšlení o budoucím povolání.