Tak, jako je pro deváťáky významným mezníkem ukončení docházky do základní školy, je i pro páťáky určitým mezníkem ukončení prvního stupně ZŠ.

Sice většinou svoji školu ještě neopouští, ale přecejen, na konci páté třídy se loučí s kolektivem spolužáků, ve kterém strávili svých prvních pět let povinné školní docházky. Společně se učili první písmenka, ale také se naučili samostatně pracovat a zároveň si vzájemně pomáhat, trávili spolu čas ve školní družině, jezdili na školní výlety, reprezentovali svoji třídu v soutěžích.. zkrátka, stali se nejen spolužáky, ale taky partou dobrých kamarádů. A i když nám epidemiologická situace velmi nečekaně ukončila v polovině března společnou docházku do školy, o rozlučku letošní páťáci ochuzeni nebyli.

Třída 5.A se ve středu 1. července vydala hledat poklad. První stanoviště bylo u školy, kde si děti na památku zasadily svůj strom, jehož sazenici si v rámci třídního projektu samy vypěstovaly. Odtud už jsme pokračovali v plnění úkolů a podle značek jsme doputovali k myslivecké chatě, u které jsme po rozluštění poslední šifry objevili i ukrytý poklad. Taky už tam na nás čekali rodiče dětí, kteří pro nás krásně připravili chatu a její okolí a zajistili velmi chutné občerstvení. Společně jsme tak mohli slavnostně zahájit náš „rozlučák“. Díky krásnému počasí strávily děti celé odpoledne a podvečer hrami na hřišti a v okolí chaty, nechybělo ani opékání špekáčků a společné posezení u táboráku. Velmi příjemnou atmosféru večera podpořila i diskotéka s hudbou na přání dětí, které se po celý večer skvěle bavily, takže ukládání ke spánku se opravdu protáhlo.. (ale nakonec se podařilo). Ve čtvrtek ráno jsme si po snídani sbalili svoje věci a opět se věnovali hrám, během dopoledne se děti loučily a postupně se v doprovodu rodičů či prarodičů rozcházely. To, že se „rozlučák“ vydařil, jistě potvrzuje i to, že děti odcházely sice unavené, ale hlavně spokojené a nadšené ze společně strávených prvních dvou dnů prázdnin.

V této souvislosti bych chtěla poděkovat všem rodičům, za pomoc při organizaci a zajištění rozlučky naší třídy a deváťákům Davidovi a Zdendovi za super diskotéku a Nele a Terce za skvěle připravené hledání pokladu. 

A na závěr už nezbývá, než popřát všem bývalým páťákům a jejich rodičům pevné zdraví a hodně štěstí, radosti a úspěchů do dalších školních let... Ať vám to dál dobře šlape!

Mgr. Andrea Musilová, třídní učitelka 5.A

Fotky z akce