Žáci jsou povinni po vstupu do školy provést dezinfekci rukou. 

Rodiče žáků 2. – 9. ročníku do budovy školy nevstupují. Rodiče žáků 1. ročníku mohou přijít jen první školní den ve vyhrazený čas.

1. září

Žáci 1. ročníku se s rodiči dostaví do školy nejdříve v 8:00 tak, aby v 8:10 mohl začít slavnostní program jejich prvního školního dne. Žáci nemají první školní den k dispozici ani obědy ani družinu. Po skončení slavnostního programu odcházejí s rodiči domů. Uvítáme, pokud se rodiče pro pobyt ve škole vybaví rouškou. Žáci si do školy vezmou aktovku.

Žáci 6. ročníku přijdou do školy kolem 7:40. Seznamy žáků budou umístěny na vchodových dveřích. Třídní učitelé 6. ročníků si pro žáky do vstupního prostoru přijdou. Žáci, kteří budou mít zájem o stravování, se mohou už 1. 9. ve škole naobědvat. Vezmou si do školy psací potřeby, klíčenku na klíč od šatní skříňky, přezůvky a aktovku.

Žáci 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročníku, ST1 a ST2 přicházejí do školy od 7:30 a rovnou přecházejí do své kmenové třídy. U třídy se přezují do přezůvek. Do školy si přinesou kromě přezůvek i aktovku, psací potřeby a klíčenku na klíč od šatní skříňky.  Dopolední program započne jako obvykle v 7:50. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, mohou už od prvního školního dne ve škole obědvat. Po obědě odcházejí žáci do družiny (2. – 5. ročník, ti kteří mají o družinu zájem) nebo domů.

V jídelně bude nutno dodržovat následující časový harmonogram:

11:10 – žáci 2. ročníku

11:20 – žáci 3. ročníku

11:30 – žáci 4. ročníku

11:40 – žáci 5. ročníku

11:50 – žáci 6. ročníku

12:00 – žáci 7. ročníku

12:10 – žáci 8. ročníku

12:20 – žáci 9. ročníku

2. září

Pro žáky 1. stupně je od 6:45 k dispozici ranní družina. Školní družina končí v 16:00.

Žáci přicházejí do školy tak, aby byl dopolední program s třídními učiteli zahájen v 7:50. Ukončení dopoledního třídnického programu bude podle rozpisu harmonogramu pro jídelnu.

Žáci 1. ročníku, kteří nechodí ani na oběd ani do družiny, skončí v 10:55. Ostatní žáci 1. tříd budou po obědě přibližně v 11:10 a půjdou družiny nebo půjdou domů, dle rozhodnutí rodičů.

Od 3. září bude pro výuku závazný rozvrh hodin včetně odpoledního vyučování.