Ve čtvrtek 30.1. proběhl v prvních ročnících dvouhodinový preventivní program zaměřený na nebezpečí závislosti na mobilních telefonech a počítačích.

Program byl vedený jak formou rozhovoru, tak interaktivními metodami. Nechybělo ani „povídání“ s maňásky. Děti se velmi aktivně zapojovaly do všech nabízených aktivit, byly velmi otevřené a nápadité. Bylo vidět, že je toto téma zajímá a není jim zcela neznámé. Určitě si odnesly zajímavá ponaučení do života a budou i v budoucnu vědět, jak se chovat, aby jim byl mobilní telefon či počítač pomocníkem a ne nepřítelem.

Za 1. ročníky Mgr. Jana Rozpýmová