Dne 4. března 2020 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže 1. stupně.

Předcházela mu třídní kola, kde vybraná porota, v některých třídách složená z rodičů, z každé třídy vybrala dva nejlepší recitátory. Žáci soutěžili ve třech kategoriích, a to  1. ročník, 2 – 3 ročník a 4 – 5. ročník. Výsledková listina školního kola:

0. kategorie 1. tříd

1.Jakub Novotný (1.B)
2. Anika Kotlánová (1.A)
3. David Kočička  (1.B)

1. kategorie 2. - 3 tříd

1. Eliška Tejkalová (2.A)
2. Daniela Svobodová (2. A)
3. Jan Studýnka (3. A)

2. kategorie 4. - 5 tříd

1. Václav Zouhar (5.B)
2. Jaroslav Theodor Koukal (5.A)
3. Kristýna Otrubová (4. A)

Všem výhercům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v regionální a okresní soutěži.