Na naší škole pracuje již devátým rokem robotický kroužek. Díky projektu „Od studenta k vědci“ máme ve škole stavebnice Lego Mindstroms s řídící kostkou EV3 a tak naši žáci začali získávat základní dovednosti při stavbě a programování jednoduchých robotů s motory a základními senzory.

Během uplynulých let jsme se velmi úspěšně zúčastňovali s roboty soutěží, které tradičně pořádá JCMM Brno pod názvem Robotiáda.

Žáci našeho robotického kroužku se letos tradičně zapojili do soutěže ve třech disciplínách – čára, sprint a dálkový medvěd. V prvním případě musel robot projet klikatou trať po nakreslené černé čáře, ve druhém šlo o rychlost a ve třetím případě musel dálkově ovládaný robot dopravit do cíle plyšového medvěda.

Tento školní rok byl o robotický kroužek velký zájem a tak jsem musela řešit složitý problém, jak nabídnout dětem co nejvíc možností s roboty pracovat a co nejméně si vzájemně v práci překážet.

Na doporučení doc. B. Lacka mě oslovil pan František Vlk z boskovické firmy Gatema a moji žáci díky této firmě dostali dárek v podobě stavebnice Mindstorms. Jejich radost nelze slovy popsat. Pilně se pustili do stavby dalšího z robotů. Společně řeší technické problémy, učí se rozumět jazyku robotů a tím získávají dovednosti důležité pro život.

Ještě jednou tedy děkuji panu F. Vlkovi a přeji jemu i firmě Gatema mnoho úspěchů a šikovných pracovníků, kteří dokáží znalosti ze školy převést do praxe.

Mgr. Hana Tesařová, vedoucí robotického kroužku

 DSC 0330 DSC 0339