V pátek 7. února 2020 se na Masarykově střední škole v Letovicích konal již čtvrtý ročník soutěže „Postav most.“ Naše škola se zúčastnila všech předchozích vyhlášených ročníků a vždy se umístila na předních místech.

Úkolem žáků je postavit z dřevěných špejlí, provázku a lepidla most, který překlene vzdálenost 95 cm mezi pilíři, hmotnost mostu nepřesáhne 300g a unese co největší zátěž.

Okresního kola se z naší školy zúčastnilo deset týmů, celkem 20 žáků. Letos se nám podařilo umístit na 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16. a 24. místě. Naši žáci letos soutěžili jen v jedné kategorii – soutěž mostů vyrobených doma, které se zúčastnilo 35 týmů.

Žáci naší školy prokázali, že zvládnou vyřešit problémy s konstrukcí, jsou manuálně zruční a odborná porota vysoce hodnotila i designovou stránku jejich výtvorů.

Mgr. Hana Tesařová, organizátorka školního kola

most vysledky