Na naší škole proběhlo 28. listopadu 2019 okresní kolo 27. ročníku soutěže Bible a my. Tuto soutěž vyhlašuje Základní škola Marušky Kudeříkové Strážnice, soutěž je stejně jako jiné školní soutěže a olympiády zaštítěna MŠMT a jejím úkolem je podnítit zájem dětí o Bibli a historii spojenou s křesťanstvím.

Okresnímu kolu předcházela školní kola. V Lysicích se pod vedením pana faráře a paní katechetky J. Komprdové připravovali žáci k soutěži ve třech kategoriích (od 4. do 9. třídy), z nichž pak po napsání testů školního kola do okresního kola postoupili vždy 3 žáci s nejlepšími výsledky. 

V okresním kole se sešlo 45 soutěžících ze základních škol Lysice, Kunštát, Boskovice, Drnovice, Rájec – Jestřebí, Ráječko, Doubravice, Blansko a víceletých gymnázií Boskovice a Blansko, celkem tedy z 10 škol.  Je vidět, že se povědomí o této soutěži šíří, čemuž jsme samozřejmě rádi, zejména v době, kdy není mnoho dětí, které chtějí dělat něco navíc a ukazovat, že něco umí.

Samotná soutěž sestává ze znalostního testu, kde během 30 minut musí soutěžící prokázat velmi dobré znalosti nejen bible, ale i historie. Do finále pak v každé kategorii postoupí jen 6 soutěžících s nejlepším bodovým ziskem z testu. Zde už musí každý projevit kromě znalostí i pohotovost a schopnost orientovat se a pracovat s biblickým atlasem a biblí. Výkony soutěžících hodnotí porota složená z učitelů nebo katechetů účastnících se škol, předsedou poroty byl stejně jako v předcházejících ročnících lysický pan farář Michal Cvingráf. Finálové kolo rozhodlo o jednom postupujícím v každé kategorii do ústředního kola soutěže, které se uskuteční 20. března 2020 na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Všichni soutěžící dostali malou sladkou odměnu, finalisté drobné dárky a vítězové pak diplomy a knihy. Odměny za soutěž sponzoroval pan farář Cvingráf. Velké podpory se nám letos dostalo z města Blanska, odkud přijel, aby soutěž i samotné soutěžící podpořil, pan místostarosta František Hasoň a přivezl s sebou pro všechny soutěžící upomínkové předměty.

Výsledková listina:

I. kategorie (4. – 5. ročník)

 1. místo  Markéta Mojžíšková   ZŠ Ráječko 
 2. místo  Matěj Šafář  ZŠ a MŠ Kunštát
 3. místo  Tadeáš Kuběna  ZŠ Ráječko

 

II. kategorie (6. – 7. ročník)

 1. místo  Klára Mojžíšková   Gymnázium Blansko 
 2. místo  Magdalena Lepková  ZŠ a MŠ Kunštát
 3. místo  Lucie Kratochvílová  Gymnázium Blansko

 

III. kategorie (8. – 9. ročník)

 1. místo  Adéla Gottwaldová  Gymnázium Blansko 
 2. místo  Berenika Lepková  Gymnázium Boskovice
 3. místo  Anna Sedláčková  ZŠ E. Beneše Lysice

 

IV. kategorie (střední školy)

 1. místo  Alžběta Lepková  Gymnázium Boskovice
 2. místo  Kryštof Kintr  Gymnázium Boskovice
 3. místo  Anna Dočekalová  Gymnázium Boskovice

 

Všem soutěžícím děkuji za účast, panu faráři, paním katechetkám i učitelkám děkuji za přípravu žáků i za pomoc při organizaci okresního kola. Postupujícím žákům blahopřeji a přeji hodně štěstí v ústředním kole.

Simona Kyánková, okresní koordinátor soutěže

Fotky z akce