Žáci prvního stupně uspořádali opět vánoční jarmark, tentokrát už po šestnácté. V letošním roce nepřálo počasí, proto byl jarmark přemístěn za vydatné pomoci pana školníka Romana Hřebíčka do tělocvičny.

Nejdříve žáci si nazdobili své prodejní „stánky“, aby v 15:30 mohl být jarmark slavnostně zahájen.  Všechny děti z prvního stupně za hudebního doprovodu Mgr. Zuzany Koláčkové zazpívaly písničky, pak paní ředitelka Mgr. Pavla Nesnídalová přednesla svou zdravici a symbolicky za společného odpočítávání dětí rozsvítila vánoční stromeček nad hlavním vchodem školy. Poté se děti rozešly ke svým prodejním místům a řídily prodej výrobků, které samy vyráběly, ale i výrobků, které sponzorsky poskytli rodiče.  Získané peníze použijeme hlavně jako příspěvek na adopci afrického dítěte, dále z těchto peněz pořizujeme odměny za různé sportovní či recitační soutěže. Též na konci školního roku 1. stupeň pořádá pouť, odměny jsou pořizovány opět z výdělku z jarmarku. Velmi si ceníme hojné návštěvy, jarmark se dostal už do povědomí lysických občanů, takže nakupovat nepřišli jen rodiče.

Za 1. stupeň Mgr. Olga Tejkalová

Fotky z akce