Se uskutečnilo na Střední škole polytechnické Jílová Brno. Za náš školní parlament se akce zúčastnilo pět žáků. Čas strávený na střední škole jsme začali společným zasedáním v obrovském sálu školy. Zde všechny přivítala Kamila Rotterová, předsedkyně krajského parlamentu a Michael Čermák, místopředseda.

Po úvodní řeči vystoupili hosté. Ing. Andrej Bartoś – ředitel SŠ Jílová, od něj jsme se dověděli, že školní parlament pracuje na jejich škole už dlouho, žák má právo vyjádřit svůj názor. Řekl, že řeší všechny názory členů parlamentu, protože parlament na škole pomáhá zlepšovat vybavení školy, prostředí i vztahy mezi žáky a učiteli.

Mgr. Lucien Rozprým z JMK mimo jiné poděkoval za práci v parlamentech žákům i učitelům. David Řepa – místostarosta městské části Komín – nám prozradil, že pracoval dřív také v žákovském parlamentu. Po projevech všech hostů nám Kamila předvedla svoji prezentaci o fungování Krajského parlamentu JmK a odkázala nás na nové stránky https://kpdjmk.cz .

Kolem 10. hodiny nám začaly workshopy po skupinách. Do skupin nás rozřadili podle barev programu, který nám dali na začátku. Rozdali nám čísla a podle nich jsme se řadili do menších skupinek asi po pěti lidech. Za úkol bylo vypracovat na papír A4 profil správného parlamenťáka (jak by se měl chovat správný člen parlamentu, vlastnosti, …) a velký plakát o tom, jak funguje školní parlament. Zjistili jsme, že v parlamentu řešíme podobné problémy a zabýváme se stejnými projekty. Nějaké ty zkušenosti jsme přece jen načerpali. Realizaci některých akcí nejprve projednáme v parlamentu,

Denisa Horáková 9.C