Probíhal od pátku 17. května do pátku 24. května 2019. Garantkami byly třídní učitelky 9. ročníku p.uč. Zárubová, Kyánková a Sedláková.

Téma: 2. světová válka 1939 – 1945

Období 2. světové války a protektorátu významně zasáhlo do našich dějin, proto je na místě, abychom si 80. výročí začátku války připomněli a zkoumali tyto události na základě historických faktů a dat, ale i běžného života lidí, jejich potřeb a možností. Přistupujte k plnění úkolů kriticky, hledejte tedy i klady, které přináší život v těžkých podmínkách, pracujte s materiály, ale buďte originální. Snažte se, aby si vaši posluchači odnesli nejen informace z dané problematiky, ale i zážitky z vašeho kulturního vystupování.

tyden9 19

 Zadání úkolů:

 

Fotky z akce