proběhl ve dnech 22. - 29. 5. 2015

Téma: Doba Mistra Jana Husa aneb Jak se žilo v 15. století.

Garanti projektu: J. Opatřilová, S. Kyánková

PREZENTACE PRO ŽÁKY – doba trvání 3 vyučovací hodiny

PREZENTACE PRO UČITELE – doba trvání 10 min

Úkoly z okruhů: