I v letošním roce fungovaly na 2. stupni dva dramatické kroužky, tedy pro žáky 6. – 7. ročníku a pro žáky 8. – 9. ročníku. Obvykle bývá starších dětí v kroužku větší počet, ale tentokrát tomu bylo naopak – větší zájem projevily děti ze 6. ročníku. Po několika úvodních lekcích, v nichž se všichni poznávali a seznamovali se s dramatickými prvky (jevištní řeč, pohyb, mimika a gesta…) jsme začali vybírat vhodné divadelní scénáře. Zvítězily upravené pohádky – pro mladší Líný Kuba, holé neštěstí  od Petra Tomšů a pro starší interaktivní Ušatá pohádka od Vlastimila Pešky, ředitele divadla Radost Brno.

Rozdělila jsem role a započal nácvik. Zejména mladší děti se nadšeně chopily svých rolí, možná proto, že ještě nevěděly, co všechno divadlo obnáší. Samozřejmě, že nejtěžší je vždy zvládnout text zpaměti.

Bohužel do nácviku Ušaté pohádky nám nečekaně zasáhla nemoc jedné z hlavních protagonistek, a proto jsem nakonec představení musela zrušit, po dlouhé době jsem se tak nemohla veřejně rozloučit s absolventy, kteří dramatický kroužek navštěvovali mnohdy už od 6. třídy. Alespoň touto cestou chci poděkovat a popřát hodně štěstí v dalším studiu Michaele Keslové, Adamu Jílkovi, Jakubu Vajďákovi, Janu Prchalovi a Petře Pešové.

Vzhledem k tomu, že lysická sokolovna je z technických důvodů uzavřena, začali jsme představení pohádky Líný Kuba, holé neštěstí nacvičovat na jevišti sálu Hotelu Lysice, jež nám majitelé laskavě propůjčili jak ke zkouškám, tak k závěrečnému vystoupení, a za což jim patří velké poděkování.

V neděli 2. června 2019 proběhla slavnostní premiéra pro rodiče a veřejnost. Byla jsem překvapena a potěšena velkým zájmem diváků. Dětí účinkovalo jen 10, ale sál byl ze dvou třetin plný. Závěrečný potlesk si plným právem zasloužila Dominika Horáčková a Natálie Procházková v rolích kouzelné babičky a dědečka, Edita Setničková jako vodník Štěrbák, Adéla Janečková ve dvojroli čarodějnice Přeslice a víly Marulky, Tereza Stejskalová jako trpaslík Klinopád, loupežníci v podání Nicol Šteffkové, Karolíny Růžičkové, Lucie Pernicové, Anety Pavelkové a samozřejmě Jakub Kovář jako líný Kuba. Snad jsme potěšili i několik malých dětí, které se přišly podívat na své sourozence, a dodatečně jim dali dárek ke Dni dětí.

V pondělí 3. června se uskutečnila celkem tři představení pro školu. S ohledem na kapacitní možnosti sálu, jsme museli rozdělit diváky na 1. – 3 ročník, 4. – 6. ročník a konečně 7. – 9. ročník. Musím uznat, že malí „dramaťáci“ fyzicky vydrželi tolik jak profesionální herci (3 x 45 minut s malými přestávkami).  Každý z malých herců se bál především svých starších spolužáků, ale ukázalo se, že představení zaujalo jak ty nejmenší, tak ty nejstarší. Každé vystoupení přineslo něco nového, někdy diváci výborně spolupracovali, jinde pochopili vtipnou narážku a zasmáli se. A to je na divadle to nejlepší!       

Opět musím poděkovat za spolupráci kolegyni Pavle Nesnídalové, která s dětmi secvičila úvodní a závěrečnou písničku a od generální zkoušky mi pomáhala s realizací představení.

Při premiéře byla pořízena videonahrávka divadla a bude zájemcům z řad herců nebo jejich rodičů k dispozici. Fotografie, které pořídila paní učitelka Tesařová, jsou umístěny na webových stránkách školy.

V příštím školním roce budeme určitě pokračovat v práci  dramatického kroužku, už po premiéře se mě totiž děti ptaly, co budeme hrát příště. Tak snad jim to nadšení vydrží i po prázdninách.

Děkuji všem rodičům i přátelům za podporu  naší činnosti a těším se na další spolupráci. 

Simona Kyánková, vedoucí kroužku