Z loňského roku pokračoval poměrně velký počet starších žáků z 8. a 9. ročníku, proto bylo nutné vytvořit dva samostatné dramatické kroužky, tedy mladší a starší. Bohužel, nových žáků z 6. ročníku mnoho nepřibylo, což bylo škoda, protože některé role v závěrečném divadelním představení musely být vypuštěny nebo nahrazeny.

Pro mladší „dramaťák“ jsem letos zvolila kratší a méně známou pohádku, jejíž původní dlouhý název Kterak se o princeznu čert pokoušel Boženy Fixové jsem změnila na Peklo pro princeznu. Stejně jako vždy jsem po několika úvodních lekcích, v nichž se děti poznávaly a seznamovaly se s dramatickými prvky (jevištní řeč, pohyb, mimika a gesta…), rozdělila role a v závěru se ukázalo, že velmi zdařile. Své nadání divákům opět předvedl Adam Jílek v postavě truhláře Matěje, Michaela Keslová jako rázná Čertova bába u Klára Olejníčková jako prokletá princezna Cecílie. Překvapením pro mnohé určitě byl Jakub Vajďák v postavě čerta Alfonse Barnabáše, který se k roli dostal na poslední chvíli a měl tak velmi krátkou dobu na naučení se náročného textu. Samozřejmě k úspěchu představení musí přispět všichni herci, v tomto případě opravdu platí, že „není malých rolí“.

Starší „dramaťák“ secvičoval pohádku Soví princezny od Dagmar Jandové. Herecký potenciál tohoto kroužku je opravdu velký a kromě nadání hereckého zde bylo možno využít i jejich zpěvu. Svými výkony opět excelovali Jan Ryzí a Sabina Stloukalová v postavách učňů Jakuba a Filipa a Natálie Chytrá a Vendula Lepková jako princezny Blanka a Lenka. Stejně jako u představení mladších dětí důležitá byla každá role, bez kouzelníka Prokopa (D. Adámková), králů Emanuela a Bořivoje (V. Randula a T. Beran) by nebyla zápletka a bez pomoci strašidel Ježatice, Jezinky, Žblabuňky a bratra princezen Ondřeje (M. V. Koukalová, M. Štěpánková, T. Novotná a A. Hanzlová) by zase nebylo rozuzlení. Ani bez zbývajících rolí krále a královny (A. Vavrisová, E. Štusáková) a pekařky (J. Janíčková) by se tohle divadlo neobešlo. I v tomto případě jsem zřejmě měla šťastnou ruku s výběrem herců a rolí.

Opět musím poděkovat za spolupráci kolegyni Pavle Nesnídalové, která na známé melodie písniček složila vhodné texty k oběma pohádkám. Tyto písničky pak představení zahájily i zakončily, někde trošku odlehčily, případně vyplnily čas přestavby scény.

Od dubna začala příprava představení na skutečném jevišti Sokolovny Lysice, kde jsme mohli využít postavených kulis z odehraného divadla souboru KLYH Lysice a vypomoci si různými potřebnými rekvizitami a kostýmy.

I v letošním roce jsem se potýkala s nedostatkem času mnohých členů ze staršího kroužku i s jejich neznalostí textu. Každoročně tak až téměř do generálky netuším, zda budeme moci s představením jít na veřejnost. Závěrečné zkoušky na vystoupení probíhaly celý týden, ale generálka měla definitivně rozhodnout. Nakonec se v dětech zřejmě vyburcovala chuť vystupovat a snad i zodpovědnost vůči ostatním, že generálka proběhla zdařile.

V pátek 26. května 2017 proběhla představení pro školu. Z časových a organizačních důvodů byla pro diváky 1. stupně sehráno jen představení Soví princezny. To diváci z 2. stupně mohli hodnotit obě představení, dodnes tak slýchám některé úryvky z textů. Pro veřejnost jsme hráli již o den dříve, tedy ve čtvrtek 25. května. Přesto, že to byl všední den, diváků přišlo hodně a dětem se tak hrálo výborně…Rodiče jsou totiž ti nejvděčnější diváci!

Pořídili jsme nahrávku obou divadel, která bude zájemcům k dispozici, a fotografie, které pořídila paní učitelka Tesařová, jsou umístěny na webových stránkách školy.

V příštím školním roce bych ráda pokračovala v práci s dramatickým kroužkem či kroužky. Uvidíme, zda bude i v dalším roce o tuto zájmovou činnost ze strany žáků zájem. Děkuji všem rodičům i přátelům za podporu naší činnosti a těším se na další spolupráci.

Simona Kyánková, vedoucí kroužků.