Po dvouleté pauze způsobené bezpečnostními proticovidovými opatřeními začal opět v naší škole fungovat dramatický kroužek 2. stupně. Kroužek spojil zájemce o divadlo od 6. do 9. ročníku. Vznikla tak parta 13 „herců“ různého věku, ale s podobnými zájmy.

Po několika úvodních lekcích, v nichž se všichni poznávali a seznamovali s dramatickými prvky (jevištní řeč, pohyb, mimika a gesta…), jsme začali s nácvikem divadelního představení, neboť to je jeden z hlavních úkolů dramatického kroužku. S ohledem na počet členů kroužku jsem zvolila scénář pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků od Vlastimila Pešky, bývalého ředitele divadla Radost Brno. Jeho scénáře nám posloužily již několikrát a po určitých úpravách se nám vždy zdařilo doplnit mluvené slovo písničkami, což je pro Peškovy pohádky velmi typické.  

Přidělit dětem vhodné role nebylo těžké, daleko těžší bylo se se všemi setkat na zkouškách. Obvyklou se stala věta: „Možná přijde i sedmý trpaslík“. Vlastně ani na generální zkoušce jsme se nesešli v plném počtu.

Od května jsme představení začali zkoušet na jevišti sálu Hotelu Lysice, což nám laskavě pan Jakubec, provozní hotelu, umožnil, byť to do určité míry omezovalo jeho vlastní aktivity. Patří mu za to opravdu velké poděkování.

Po všech peripetiích proběhla v úterý 28. června 2022 slavnostní premiéra, přesněji řečeno premiéra a tři reprízy v jednom dni, představení jsme totiž nejdříve sehráli 3x pro děti ze školy a poté pro rodiče a veřejnost. S ohledem na kapacitní možnosti sálu jsme museli rozdělit diváky ze školy do tří skupin, do jedné skupiny jsme zařadili i předškoláky z MŠ Lysice. Musím uznat, že „dramaťáci“ fyzicky vydrželi tolik jak profesionální herci (3 x 45 minut s malými přestávkami).  Přestože se představení hrálo v době, kdy už se ve škole neučí a žáci mají víceméně volnější program, dokázali trpaslíci a spol. děti zaujmout, pobavit a závěrečný potlesk si plným právem zasloužili všichni účinkující. Každé vystoupení přineslo něco nového, někdy diváci výborně spolupracovali, jinde pochopili vtipnou narážku a zasmáli se. A to je na divadle to nejlepší!

V 17:00 proběhlo představení pro rodiče a veřejnost. Poslední představení bylo vlastně takovou třešinkou na dortu, protože tito diváci se už dopředu tak moc těšili, že nějaké chybky, které se v průběhu hry objevily, byly hned odpuštěny. Po děkovačce jsem se rozloučila s těmi nejstaršími, tedy Dominikou Horáčkovou, Amálií Fojtovou a Filipem Doleželem z 9. ročníku, kteří možná zúročí své dramatické zkušenosti v dalším studiu na střední škole.  

Závěrem chci poděkovat za spolupráci paní ředitelce Pavle Nesnídalové, která někdy přispěla svou autorskou skladbou, jinde uzpůsobila text již existující melodii a s pomocí tří zkušených a velmi dobrých zpěvaček ze školního sboru doplnila text hudebními výstupy, dokonce i na jednoduchý taneček tak nakonec došlo.

Videonahrávka, která byla pořízena během představení, bude zájemcům z řad herců nebo rodičů k dispozici, stejně jako fotografie, jež jsou umístěny na webových stránkách školy.

V příštím školním roce bych ráda s dramatickým kroužkem pokračovala, samozřejmě pokud se najde dostatek zájemců a nebudou nám bránit nějaká opatření.

Děkuji všem rodičům členů dramatického kroužku za podporu  naší činnosti, bez vašeho pochopení a spolupráce bychom se opravdu neobešli.

Mgr. Simona Kyánková, vedoucí kroužku

Fotogalerie