Vydařená školní prezentace žáků 1. stupně

Stalo se již tradicí, že žáci lysické školy připravují školní akademii. Již v září stanovíme programové složení celé akce. Jednotlivé ročníky samostatně pracují na přípravě vystoupení. Letos jsme zvolili společensko kulturní téma.

Dne 26. března 2006 ve 14. 00 hodin nedělního odpoledne zhasla světla ve zcela zaplněné lysické sokolovně a konferenciéři – žáci 5. tříd – přivítali přítomné diváky. Úvodem zazněly lidové písně, které zazpívaly děti pěveckého sboru 1. stupně. Žáci 1. B nás zavedli na Matějskou pouť. Chlapci vystřelili dívkám růže a dívky jim za odměnu předaly perníková srdce. V 1. A zvítězili čuníci. V kostýmech, které zhotovili rodiče, si vesele zatančili na hudbu J. Nohavici - Tři čuníci. V zákulisí se už připravovali loupežnici a zvířátka z pohádek v podání žáků 2.A. A zase se zpívalo a recitovalo s žáky 2.B. Krojované písně v doprovodu 3.A zaujaly zejména babičky. Žáci 3.B zavzpomínali, co se dřívě dělávalo. Se třídou 4.A jsme se ocitli v pravěku. Ukázka ulovení mamuta byla příjemným připomenutím dějin člověka. Aprílová škola s dětmi ze 4.B zase ukázala, že škola není jen mučení, ale i legrace a zábava. Program školní akademie obohatilo také vystoupení kroužku Aerobiku, pod vedením S. Kyánkové, vystoupení žáků ŠD pod vedením P. Gretzové a L. Medunové, anglická pohádka pod vedením J. Šamšulové, pódiová skladba tanečního souboru z Černé hory, který navštěvuje L. Sychrová – žákyně 3.B ŽS Lysice) a vystoupení dětí, kteří navštěvují kroužek flétny pod vedením P. Gretzové. Na úplný závěr nám tančili, zpívali a recitovali žáci 5. tříd.
Společně se sborem a obecenstvem jsme si na rozloučenou zazpívali píseň Není nutno, ….abychom si všichni připomněli, že nemít dobré kamarády - JÓ, TO VADÍ!!! Pevně věříme, že jsme opět udělali malý krůček k tomu, abychom nejen mezi rodiči, ale i občany Lysic a blízkého okolí našli takových kamarádů co nejvíce.
Učitelky 1.stupně, vychovatelky ŠD