Když jsme se v březnu roku 2019 loučili s účastníky XII. ročníku regionální soutěže v recitaci „O lysické sluníčko“ pořádané naší základní školou a zvali na její XIII. ročník, netušili jsme, že se uskuteční až za tři roky. Protože se jedná o akci v okolí známou, v letošním roce jsme na tradici opět bez problémů navázali.

Sešlo se nám 63 soutěžících z 9 základních škol (nově se připojila ZŠ Voděrady a již tradičně se zúčastnily ZŠ Kunštát, Lomnice, Svitávka, Lipůvka, Černovice, Rájec-Jestřebí, Boskovice a Lysice). Samozřejmě máme radost, protože i po nenadálé pauze se nám potvrdilo, že rodičů, učitelů i samotných žáků, kteří dbají na kulturu mluveného slova a věnují se přednesu nebo ho podporují, je stále hodně.

Slavnostního zahájení se ujala paní ředitelka Pavla Nesnídalová.

O výkonech soutěžících rozdělených podle věku do pěti kategorií rozhodovala porota, složená z pedagogů doprovázejících žáky. Funkci předsedkyně poroty si vylosovala paní učitelka Kalíková ze ZŠ Rájec-Jestřebí.  Rozhodování nebývá vždy jednoduché, ale většina porotců už znala zavedený systém výběru nejlepších výstupů, a proto byly přestávky po jednotlivých soutěžních kategoriích krátké a rychlé. V každé kategorii mohly být uděleny pouze tři ceny. Letos si nejlépe vedli soutěžící z Lomnice a Kunštátu, obě školy získaly po pěti cenách, Lysice měly ceny tři a po jedné ceně si odvezly ZŠ Svitávka a ZŠ Boskovice, Sušilova (viz výsledková listina). Čestné uznání bylo navíc uděleno Petru Šeďovi ze ZŠ Voděrady.  Počet výher určitě není jediným měřítkem úspěšnosti naší soutěže, tím nejdůležitějším je příjemná atmosféra, v níž děti sice poměřují své výkony, ale učí se naslouchat a porozumět jiným, náročnějším i delším textům.  Čas, který musí děti věnovat přípravě i účasti na samotné soutěži, nelze v žádném případě považovat za zbytečný nebo promarněný.

O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící. Na základě největšího počtu hlasů zvítězila Viktorie Mikulková ze ZŠ Kunštát. Posluchači ocenili kromě přednesu i vtipnou ukázku z knihy Liz Rettigové Deník mý zoufalý lásky. Viktorka získala keramické Lysické sluníčko, které je zmíněnou hlavní cenou a pochází z dílny lysického keramika a v současné době i pana asistenta u nás ve škole Pavla Tejkala. V každé kategorii byli odměněni tři soutěžící, kteří kromě diplomů získali i pěkné knihy, jež se možná stanou texty k přednesu v dalších letech. Všichni soutěžící si pak domů kromě příjemných zážitků odváželi i malá keramická sluníčka, která pro nás na zakázku vyrobila Keramika Palme z Kunštátu.

Velké poděkování patří městysi Lysice, který v letošním roce navýšil finanční příspěvek pro zajištění této akce na částku 6.000,- Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno občerstvení pro soutěžící i porotu, malá keramická sluníčka, knižní odměny pro všechny vítěze i hlavní cena.

Věříme, že v příštím roce proběhne další ročník našeho Lysického sluníčka, a uvidíme, co nového nám přinese. Již teď víme, že to bude rozhodně užitečně a příjemně strávený den a že nás opět potěší zájem soutěžících i jejich úžasné výkony.

Výsledková listina XIII. ročníku regionální soutěže v recitaci O lysické sluníčko

Kategorie 1. třída

1. místo

Karolína Tichá

ZŠ Lomnice

2. místo

Laura Lev

ZŠ Lysice

3. místo

Amálie Komárková

ZŠ Svitávka

Kategorie 2.–3. třída

1. místo

Alžběta Pavlů

ZŠ Lysice

2. místo

Nella Topinková

ZŠ Lomnice

3. místo

Vlastimil Zhoř

ZŠ Lomnice

Kategorie 4.5. třída

1. místo

Ester Davidová

ZŠ a MŠ Kunštát

2. místo

David Kašpárek

ZŠ Lomnice

3. místo

Lada Matulová

ZŠ Boskovice, Sušilova

Čestné uznání Petru Šeďovi ze ZŠ Voděrady

Kategorie 6.–7. třída

1. místo

Valerie Mikulková

ZŠ a MŠ Kunštát

2. místo

Radim Švec

ZŠ a MŠ Kunštát

3. místo

Petr Štěpánek

ZŠ Lysice

Kategorie 8.–9. třída

1. místo

Natálie Šikulová

ZŠ Lomnice

2. místo

Marek Dočekal

ZŠ a MŠ Kunštát

3. místo

Viktorie Mikulková

ZŠ a MŠ Kunštát

Hlavní cena diváků Lysické sluníčko: Viktorie Mikulková ZŠ a MŠ Kunštát

S. Kyánková, O. Tejkalová, organizátorky akce 

Fotogalerie